Fiskarna – fredag d. 15. Mars 2024

Du kan förbättra din hälsa och ditt utseende genom att göra saker som hjälper dem. Starta inga nya företag med stora risker och förvänta dig att förlora pengar om du inte söker professionella råd innan du investerar. Det går även bra att rådgöra med människor i din omgivning om du känner att du har behov av det. Flyr du från en situation kommer den att hemsöka dig, så försök att ta itu med saker direkt.