Fiskarna – lördag d. 1. Juni 2024

Låt inte din familjs höga förväntningar eller krav irritera dig. Du kommer att ha en framgångsrik dag om man ser till det ekonomiska, så det skadar dig inte att utföra några inköp. Dagen för även med sig gott om kärlek, men den blir mindre och mindre ju längre in på dagen du kommer, så förvänta dig inte extrem närhet. Du kan uppleva motvind på jobbet, men det kan du utnyttja till din fördel. Håll koll på andra människor i omgivningen, då de kan visa sig mycket hjälpsamma.