Fiskarna – måndag d. 1. Juli 2024

Idag kommer du inte att orka resa så undvik att ta ut dig själv. Det är viktigt att inte bara leva i nuet, det finns nämligen en dag i morgon och du måste spara dina pengar. Senare under dagen kan du känna dig nostalgisk eftersom en gammal vän tar kontakt med dig. Det kan uppstå problem mellan dig och din partner på grund av brist på förtroende. Tänk dig för innan du agerar annars kan förhållandet påverkas negativt, särskilt eftersom din partner är svår att tillfredsställa. Idag fungerar egentligen bara som en grund till en bättre morgondag.