Fiskarna – måndag d. 15. Januari 2024

Idag kommer ditt vågade beteende kunna skapa en klyfta mellan dig och din partner, så kom ihåg att tänka vad ditt beteende kan få för konsekvenser så att du inte gör någonting du kommer att ångra. Det finns många skäl till varför det kan uppstå argument i förhållandet idag och detta kan påverka det på lång sikt. Du kommer att ha problem att klara av sociala påfrestningar eller problem idag, men däremot kommer din ekonomi att förbättras.z