Fiskarna – måndag d. 20. Maj 2024

Idag kan du bli fysiskt sjuk om du bara kritiserar andra. Du har mycket energi och drivkraft som du kan använda för att att förbättra saker i hemmet. Det kan uppstå problem på grund av en gammal eller ung persons ohälsa, och dina älskade kommer att påverkas merkant. Försök att sätta dig in i din partners situation. Du  kommer att framgångsrikt kunna förbättra din situation idag.