Fiskarna – torsdag d. 16. Maj 2024

Idag kan en vän testa din tolerans och öppenhet. Var noga med att inte överge dina värderingar eller din moral idag, utan försök att fatta beslut på ett rationellt sätt. Det kommer att vara en bra dag, men du kan besviken på någon du litar på. Din partner kommer vilja ha mer uppmärksamhet och engagemang än du kan ge. Du kan få hjälp av honom eller henne med alla dina problem. Se till att inte vara alltför hård om du börjar bråka med någon. Du kan få ökade utgifter vilket kommer att störa din sinnesfrid.