Fiskarna – torsdag d. 22. Februari 2024

Idag är det en perfekt dag för dig att upptäcka lite religion eller spiritism så du kan förvänta dig en härlig dag om det intresserar dig. Du kan ha problem med att sluta konsumera, men det problemmet kommer snart att lösas då du snart inte har några pengar kvar att spendera. Umgås med barn och förmedla ansvar och etiska frågor till dem, de kommer att lyssna på vad du har att säga. Du närmar dig en förälskelse så försök att se om du kan hitta den eller om den kommer till dig. Har du en partner ska du undvika att vara för hård mot honom eller henne. Kom ihåg varför ni delar säng. Gudarna vet att det är lätt att bli blasé om man utövar en religion. Ska du på affärsresa bör du kontrollera att du har alla viktiga dokument med dig.