Har vi en pågående lånekris i Sverige?

Har vi en pågående lånekris i Sverige?

Har vi en pågående lånekris i Sverige

Det är knappast någon hemlighet att det svenska folket är ganska hårt belånat. Mycket har att göra med att marknaden för konsumentkrediter expanderat enormt sedan 1990-talet. Numera är det inte endast bolån som är en del av svenskarnas ekonomi, utan även privatlån så som billån och lån för hemelektronik, tar upp en stor del av svenskarnas ekonomi. En stor del av hemligheten bakom den till synes ständiga tillväxten hittar man i det Europeiska ränteläget. I stort sett hela Europa har de senaste åren haft en ränta som faktiskt kretsat kring noll, vilket har gjort att det varit oerhört billigt för privatpersoner att ta lån. Numera så är det inte ovanligt att räntan för bolån ligger långt under två procent och att räntan för privatlån understiger fem procent. Men är detta ett avvikande ränteläge? Och talar det för en gynnande kris? (kilde: https://avbetalning.net/loan-sweden/)

Historiskt låga räntor skapar stora lånemöjligheter

Siffror från såväl Statistiska Centralbyrån (SCB) som Europeiska centralbanken (ECB) talar sitt tydliga språk. Räntorna är historiskt sett låga vilket har skapat ett enormt utrymme för lån. De nuvarande räntorna har inte vara så här låga sedan 1990-talet, vilket gör dem till något av en historisk avvikelse. Men detta är inte i sig något tecken på en kris, då belåningen är avsevärt mycket mer omfattande än den varit tidigare. Detta ränteläge har skapat ett stort antal unika lånemöjligheter. Och man har möjligheten att låna pengar oavsett om det handlar om att man planerar inköp av en bostad eller av en båt. Men bakom denna sorts valmöjlighet döljer sig även en stor del av problemet.

Historiskt sett så har privatpersoner främst lånat pengar för att köpa bostäder. Denna sorts köp har även ansetts vara pålitliga då bostäder i stor utsträckning haft ett stabilt och över tiden konsekvent värde. Detta står däremot i drastisk kontrast till privatlån som främst handlar om förbrukningsvaror eller produkter som snabbt minskar i världen. Som exempel går det knappast att jämföra lån till en båt med lån till en bostad, då den sistnämnda har ett avsevärt mer omfattande bruksvärde.

Finns det risk för överbelåning?

Även om det ofta talas om överbelåning så betyder inte detta är det pågår okontrollerad belåning i Sverige. Tvärt om så är Sverige ett land med hög renommé och där det finns stora ekonomiska intressen. Med en väl fungerande jobbmarknad och stor internationell kreditvärdighet så är Sverige på många sätt en trygg plats för den som överväger belåning. Trots att ett fåtal av de personer som är bosatta i Sverige har drabbats av överdriven belåning så har den stora majoriteten full kontroll över sin belåning.

Därför finns det ingen akut risk att oroa sig för överbelåning. Tvärt om finns det goda möjligheter att med lite eftertanke använda ett lån till att på bästa möjliga sätt förbättra sin egen situation. Men kom ihåg att vad som avgör huruvida belåningen blir förmånlig är vad du själv väljer att spendera pengarna på. Se därför till att fundera lite extra mycket på vad du lånar pengar till.