Hur CBD-olja kan påverka psyken positivt

CBD, som förkortat står för cannabidiol (can·na·bid·i·ol), är nu för tiden, i ordets mest förnuftiga mening, något som finns på allas läppar. Den används vanligtvis såväl inom naturmedicin som inom esoterism och kan, som bevisats i studier, påverka ditt psyke på ett positivt sätt.

cbd-oljan-horoskop

Man kan ju undra hur stjärnorna skulle kunna påverka CBD. Det är inte ett konstigt sätt att tänka på, eftersom att man i hundratals år trott att stjärnorna också påverkar kroppen och själen. Dessutom finns det faktiskt även cannabisstammar som är speciellt tilldelade till ett eget stjärntecken. Av denna anledning skulle man kunna säga att CBD-olja, i enlighet med stjärtecken inom astroligi, i någon form, kan påverka människors psyken. I vilken utsträckning är tyvärr ännu inte utrett, men vi misstänker att en människas positiva egenskaper framhävs av CBD-olja och att negativa egenskaper kan mildras något.

Effekten av CBD-olja på receptorerna

Alla människor har ett eget endokannabinoid system, vilket innebär att kroppen kan producera egna cannabinoider. Om cannabinoider, såsom CBD-olja, kommer till kroppen utifrån, hamnar de tillsammans med receptorerna som finns i nervsystemet, i mag-tarmkanalen och på många andra ställen i kroppen.

Dessa receptorer stimuleras med CBD-oljan och kan då påverka kroppen. Medan CB 1-receptorerna huvudsakligen finns i nervcellerna, såsom hippocampus, cerebellum och basala ganglier, finns de också i tarmen eller i andra delar av det perifera nervsystemet.

CB 1-receptorerna medierar effekten av de endogena cannabinoiderna och påverkar bland annat kopplingar runtom i kroppen och migreringen av nervcellerna. Dessutom hämmas smärta eftersom endogena cannabinoider frigörs när kroppen utsätts för stressiga situationer. Samtidigt minskar rädslan och abstinenssymptom reduceras.

Speciellt hippocampus och cerebellum har en mycket viktig roll när det kommer till motor- och minnesreglering. Därför antas det att receptorerna också väsentligt påverkar inlärnings- och rörelseprocesser. Som om inte detta vore nog kan även negativa minnen minskas. Detta innebär i sin tur att ångestsjukdomar minimeras, vilket bidrar till ett ökat lugn.

CB 2-receptorerna å andra sidan är belägna i cellerna i immunsystemet såväl som i osteoklasterna och osteoblasterna. De är exempelvis inblandade i byggandet och demonteringen av kroppens benstruktur. Det har i många studier och forskningsprojekt visat sig att CB 2-receptorerna kan ha positiva effekter på olika sjukdomar. Detta gäller exempelvis Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Så påverkar CBD-oljan ditt psyke

Varje stjärntecken har sina styrkor och svagheter. Medan vissa zodiak-tecken är tuffa och inte kan störas finns det stjärntecken som kan ta för mycket till sitt hjärta och därmed orsakar en innre stress. Rastlöshet, nervositet och till och med depression kan vara resultatet i sådana fall, för att inte tala om sömnstörningar som drabbar en stor del av världens människor.

Särskilt Stenbockar kämpar ofta med utbrändhet, tvillingar lider av sömnstörningar, kräftan har ofta depressiva stämningar och lejonet lider ofta av bipolära störningar. De som föddes i tecknet Vågen kämpar med psykosomatiska sjukdomar och skyttar i sin tur lider ofta av ångestsjukdomar. Alla dessa stjärntecken kan dra nytta av CBD-oljan, eftersom cannabidiololjan skulle kunna hjälpa till att avsevärt lindra dessa symptom.

CBD-olja har vetenskapligt bevisats fungera mot stress, ångest, depression, sömnstörningar och nervositet. CBD fungerar tillsammans med kroppens egna endocannabinoid-system och hjälper till att kontrollera den. När CBD-olja intas, är neuronerna i den centrala amygdalaen, där stress och ångest styrs, återhållna och blir därmed mindre aktiva.

Självklart har kroppen en självreglerande funktion i sig. Om kroppen emellertid utstår externt tryck under lång period, som ständigt är närvarande och hindrar den från att få vila, är denna självreglerande åtgärd av kroppen också kraftigt försämrad. Därför kan kosttillskottets CBD-olja vara en viktig hjälp här.

Samtidigt har cannabidiol också fördelen att stimulera frisättningen av dopamin och serotonin. Detta gäller särskilt hos personer som kämpar med depressiva humörstämningar som hämmar frisläppandet av glädjehormoner. Men de har också effekt på humör, mental balans och självkänsla. Med CBD-oljan kan frisättningen av dessa hormoner stimuleras och depressiva symptom kan lindras.

Naturligtvis kan CBD inte ersätta en läkare och det är inte heller ett mirakelbotemedel. Det kan dock användas som en stödjande och viktig hjälpare för många människor med psykiska problem. Fördelen med detta är att det inte gör dig berusad eller beroende och kan därmed vara ett utmärkt alternativ till psykotropa droger. Dock bör man tänka efter innan när man funderar över sina psykiska hälsoproblem. Misstänker man att man har mentala besvär bör man alltid rådfråga en läkare innan självtestning med några naturläkemedel eller annan medicinering. Läs mer om om cannabidoider i medicin i denna amerikanska studie från Journal of the American Medical Association.