Jungfrun – fredag d. 31. Maj 2024

Idag är det inga problem för dig att imponera andra med din positiva attityd och syn på livet. Tänker du dig inte för kan det dock finnas en risk att du förlorar stora pengar du investerat i. Förövrigt ser ekonomin bra ut, men du kommer att välja att få bekräftelse genom att umgås med vänners barn. Ring runt lite för att se till så att allt är rätt mellan dem och deras barn om du inte hör någonting från dem. Kvällen kommer du och din partner att spendera tillsammans. Se till så att du kan tygla dig själv, det finns nämligen en risk att myndigheterna kommer behandla dig nedlåtande.