Jungfrun – lördag d. 25. Maj 2024

Försök att undvika att bli frustrerad idag, då det lätt kan få dig att bli ouppmärksam. Det kommer att vara lätt för dig att skada eller såra andra idag. Ingå inte nya partnerskap eller avtal utan kontrollera att allt stämmer innan du skriver på någonting. Dubbelkolla din biljett och din pass om du ska ge dig ut och resa. Du bör fråga om lov innan du gör om hemma.