Jungfrun – lördag d. 8. Juni 2024

Håll ett öga på din vikt och undvik att äta i överflöd. Tillbringa så mycket tid som möjligt med vänner och familj, men undvik att investera i pengar. Du kan komma att ställas inför ett stort beslut på jobbet, så var metodisk och rättfram när du förmedlar ditt budskap. Vänd dig till dina kollegor om du är osäker på det beslut som du kommer att fatta. Det finns gott om romantik i luften och du kommer att kunna ändra ditt utseende på rätt sätt. Dessa två faktorer kan lätt kopplas samman och göra dagen en att minnas