Kräftan – söndag d. 2. Juni 2024

Dagen är kommen då ditt oförskämda beteende kommer ifatt dig. Det skadar inte att visa lite ödmjukhet eller att uppföra sig civiliserat. Det ser bra ut på den ekonomiska fronten, men tänk noga efter innan du kastar dig över nya investeringsförslag. Spendera tiden med ett barn som kommer känna sig lite krasslig. Det kommer att bli svårt att klara av dagens tempo, så räkna med motsättningar. Däremot kan du få nya arbetsuppgifter som ger en lugnande effekt över dig. Alla dispyter på jobbet kan påverka ditt förhållande negativt.