Kräftan – torsdag d. 30. Maj 2024

Dagen erbjuder en utmärkt möjlighet för dig att hålla kroppen på topp och utöva sport. Om du har råd bör du investera i kapital för att kunna säkra din framtid. Idag är ett bra tillfälle att be dina föräldrar om hjälp ifall det är lite knivigt mellan dig och din partner. Idag är det nämligen ingen bra dag för kärlek, så försök att inte ägna dig alltför mycket åt den utan satsa istället på dina privata angelägenheter.