Kräftan – torsdag d. 6. Juni 2024

Idag kommer du att kunna glädja dig genom utomhusaktiviteter med exempelvis barn. Ekonomiskt sätt ser dagen ut att bli bra, då den kommer medföra flera möjligheter för dig att öka din inkomst lite. Däremot kommer du även att vilja spendera lite mer än annars, så risken finns att du inte blir rikare än igår. Du kommer att vara mitt i centrum för omgivningen, vilket blir extra tydligt om du träffar din familj. Det finns risk att du kommer att känna dig ensam utan att ha din partner i närheten.