Lejonet – fredag d. 31. Maj 2024

Idag kommer din hälsa inte att vara på topp så därför är det viktigt att du håller koll på din andning och att du inte anstränger dig för mycket, annars kan det sluta med att du får besöka sjukhuset. Du har varit med om mycket, men låt folk veta att du inte vill ha deras medömkan. Det är fritt fram att göra investeringar, men satsa på kortsiktiga. Hela dagen är väldigt oviss, men det betyder inte att den inte är intressant. Det kan antingen gå dåligt eller helt enkelt motsatsen, oavsett vad så kommer du att ha gott om saker att koncentrera dig på.