Fiskarna – juni 2015

Du kommer att ha koll på din karriär i början av juni och kan räkna med någon typ av belöning på grund av ditt hårda arbete. Allteftersom månaden fortsätter kommer du även bli mer och mer bekväm med dina rutiner och finna en bra balans med respekt och harmoni mellan dig och dina kollegor. Detta är på grund av att Venus går in i huset för arbete den 5 juni. Det finns även chans att du blir tilldelat ett projekt som du velat arbeta med i mitten av juni. Bråk och meningsskiljaktigheter mellan dig och din familj kan bli aktuella att lösa den 11 juni, och den 16 får du dessutom chans att lösa en situation som uppstått i hemmet. Förvänta dig någon typ av förändring i hemmet runt eller efter detta datum. Den 24 juni går Mars går in i ditt tecken för första gången på två år, så därför kommer det troligtvis att hända någonting särskilt. Förbered dig på massor av lek och skoj innan den sommaren tar slut den 6 augusti och passa på att njuta!