Jungfrun – april 2016

April är den rätta tidpunkten för dig att ta kontroll över situationen om du har ekonomiska bekymmer. Detta beror delvis på att mars är i retrograd i huset för Delade resultat från och med den 17 april. Eftersom planeten kommer att vara i kvar i denna position i tre månader är det viktigt att du får ordning på saker så att de inte blir alltför komplicerade. Mars kommer även att påverka huset för hem och familj och det är därför möjligt att saker och ting blir ännu värre på den ekonomiska fronten om de är kopplade till ditt familjeliv. Även om månaden verkar svår är det viktigt att du ser det hela 1 ett positivt perspektiv– allting dåligt för nämligen även med sig något gott. April ger dig gott om tillfällen att tänka över saker kring familj och ekonomi och du kan därför ta reda på saker som måste ändras om du vill påverka ditt liv positivt.