Kräftan – november, 2016

Det ser tufft ut på den ekonomiska fronten i början på månaden, och du – ensam eller tillsammans med en partner – kommer troligtvis att behöva ta dig genom en svår ekonomisk situation. Det är viktigt att du tar denna på allvar och försöker lösa problemet, situationen kommer inte att bli bättre av att du skjuter upp det, snarare tvärtom. Det kan handla om att en investering inte går som planerat, men det kan även röra sig om att oförutsedda händelser ställer till trubbel. Det är även viktigt att du försöker involvera din partner, annars kommer du att märka att er relation också kommer att försämras. Kommunikation är nyckeln, så se till att du gör din partner eller närstående medvetna om det ekonomiska problemet, och försök sedan att lösa det!

Det kommer inte bara att vara otrevligt på det romantiska planet, utan från den 11 november och fram till i mitten av december kommer universum att vara på er sida. Så länge du och din partner arbetar tillsammans för att lösa tidigare problem i förhållandet och era finansiella utmaningar kommer ni att märka att ni i slutändan kommer varandra närmare.

Om du inte är i ett förhållande och vill förändra din romantiska situation kommer du att kunna göra det i november. Det ser särskilt bra ut den 14 november då du har möjlighet att lära känna någon ny eller få en befintlig vänskap att utvecklas till något mer. November kommer inte att innebära några stora förändringar för din karriär, men det kommer att börja bubbla lite i slutet av månaden, särskilt den 29 november. Du har goda möjligheter att lyckas med dina projekt under denna period, så se till att satsa på att genomföra eventuella idéer eller planer som rör jobbet. Slutet av november kan även innebära att du får motivation  till att lägga mer tid på att förbättra din form och hälsa.