Skorpionen – oktober 2016

Oktober ser ut att bli en månad full av hemliga och diskreta möten som behandlar någonting större. Detta kan bero på att du arbetar med kommunikationsrelaterade projekt eller uppgifter som kräver stor koncentration från din sida. Det är också möjligt att du arbetar på ett mycket hemligt projekt. Du kommer att vara mycket framgångsrik i dina insatser mellan den 7 och 11 oktober, och om dessa är arbetsrelaterade kommer de troligtvis att slutföras runt den 16 oktober.  Det är också möjligt att du äntligen känner dig redo att ta itu med ett hälsoproblem som du haft under en längre tid. Du kommer troligtvis att ta till en alternativ behandlingsmetod under månaden, och det ser ut som att den kommer att kunna hjälpa dig i det långa loppet.

Det ser bra ut på den ekonomiska fronten. Venus går in i huset för finanser den 18 oktober och kommer att stanna där fram till den 11 november. Detta ger dig en möjlighet att förbättra din ekonomi och använda dina talanger och kunskaper till att tjäna pengar. Den 30 oktober inträffar en nymåne i ditt tecken och detta kommer utan tvekan att påverka ditt liv mycket positivt. Nymånen innebär att du får en nystart, och eftersom månen står i så bra position till andra planeter kommer du att få det stöd som krävs för att du ska kunna lyckas med det du åtar dig. Försök att utnyttja tillfället så mycket du kan!