Skytten – augusti 2015

Oeniga åsikter om exempelvis politik eller religion kommer att spela en viktig roll i din relation under augusti. Se till att sätta dig ner med din partner och gå igenom de saker ni är oense om så fort det går för att gå vidare tillsammans, dessa problem kan nämligen ha legat och bubblat under ytan under en längre tid. Om ni inte löser detta finns det stor risk att ni snart kommer att gå skilda vägar. Om du är en rutinmänniska kan augusti bli en ganska tuff månad, men försök att inte vara för envis. Om du och andra människor inte är överens om vilken riktning ni bör gå kan det resultera i att er relation skadas. Det kommer troligtvis att finnas många olika frågor som du funderar på men inte kan besvara. Kanske finns det ett underliggande problem som är rot till det aktuella problemet? Finns det någon lösning för detta? Även om det ofta är enkelt att vara överens om att man är oense kommer det inte att vara så den här gången. Som tur är ser det ut att ljusna efter den 14:e augusti. Den 11:e augusti kommer din härskare Jupiter att gå in i det tionde huset för arbete och framgång för första gången på tolv år. Efter det här datumet är det alltså en perfekt möjlighet för dig att utvecklas och uppnå planer i både privatlivet och på jobbet. Om du bara väljer att ägna tid åt uppgifter på jobbet kan din framtid se mycket ljus ut. Jupiter kommer att befinna sig i den här positionen under hela resterande 2015 och långt in på 2016, så därför finns det goda chanser att du får ett framgångsrikt år.