Vågen – september 2015

September inleds med att Venus går in i ditt tecken vilket kommer att innebära positiva förändringar för ditt socialliv. Du kan ha känt att det inte är så bra att blanda jobb med vänner eller familj, men räkna med att ändra uppfattning nu . Försök att lösa alla problem som uppstått mellan dig och dina närstående i juli och augusti. Den 17 september kommer Saturnus att gå in i ditt tredje hus för Kommunikation och ge dig en chans att utveckla dig själv. Eftersom Merkurius också är aktuell kommer det att bli risk att du måste lägga extra fokus på vad du säger under den här perioden och lära av dina misstag.
Ord kan leda till större skador än någonting annat. Även om smärta är en annan sak finns det risk att psykisk smärta gör mer ont än någon annan sort. Se till att tänka innan du öppnar munnen! Den 27 september kommer du att få ökad insikt över dina närmaste relationer. Detta beror på en månförmörkelse som befinner sig i det sjunde huset för Partnerskap. Nu slipper du hemligheter och misstankar och kan istället behöva sätta ner foten och kan välja att lyssna mer på dig själv. Om du gör det kommer du att kunna få en överblick över alla dina relationer och glädjas över den ärlighet och uppriktighet som finns mellan dig och dina äkta vänner.