Oxen – lördag d. 2. Mars 2024

Idag kommer du att behöva arbeta mycket vilket kommer att göra dig irriterad och orolig. Det ser bättre ut på den ekonomiska fronten senare idag. Se till att ta hand om dig själv och din familj om du har tid för det. Du kan uppleva att din partner är svårkontrollerad, men detta har du bara dig själva att skylla på eftersom du är orsaken till beteendet. Håll koll på alla möjligheter som uppstår i privatlivet och på jobbet. Se till att undvika auktoritära personer om du kan, annars kan det bli problem.