Oxen – lördag d. 25. Maj 2024

Du står i centrum för ditt sociala umgänge, men trots det kan det vara svårt för dig på jobbet. Detta kan komma att leda till stor spänning, särskilt med tanke på ekonomins potential. Denna kan visa sig bli synlig bland dina nya bekanta. Idag är en perfekt dag för dig och din partner, ni kommer att få underbar dag utan problem eller bagateller. Se bara till så att du inte litar blint på främlingar som håller upp en akt.