Oxen – söndag d. 12. Maj 2024

Du kan känna att ekonomiska begränsningar påvekar din mentala hälsa på ett negativt sätt, så se till att vara väldigt försiktig om du planerar att skriva på avtal med din bank. Ditt upptagna arbetsschema kommer att begränsa dina möjligheter för kärlek. Se till att vara medveten att förändringar kan ske om du bestämmer dig för att resa. Det är en perfekt dag för nöjen. Stort ansvar i familjen kommer att pressa dig.