Oxen – söndag d. 17. Mars 2024

Idag kommer meditation att ha en lugnande effekt på dig. Undvik nya bekanta då de kan ändra sig inom några sekunder. Förändringar på arbetsplatsen kommer att gynna dig och folk kommer att uppskatta din ärliga åsikt. Det kan hända att du överreagerar när det kommer till ekonomin då den kan skapa ojämlikhet i hemmet. Däremot kommer din ekonomi samtidigt att förbättras och göra det möjligt för dig att göra viktiga inköp.