Oxen – tisdag d. 30. April 2024

Idag kan det hända mycket saker på jobbet. Det är stor risk att du blir sorad av någon som du litade på eftersom dagen ser ut att vara väldigt förrädisk. Rikta in dig på att du kommer att bli besviken, oavsett hur svårt det är. Använd samma teknik senare om det visar sig att ingenting dåligt händer just nu. Se till att inte dela information om ditt förhållande med andra eftersom de då kommer att kunna använda denna till att skada dig.  En utomstående kan även komma att försöka blanda sig i din och din partners relation. Dela inte presonlig information med någon. Om du tänker efter förnuftigt innan du investerar kan du få en rimlig avkastning.