Skorpionen – lördag d. 25. Maj 2024

Idag lockar du fram ditt bästa jag. Du kan förbättra någonting eller helt enkelt hjälpa andra som är i behov av det. Du är ett perfekt exempel på mänskligheten och kommer att göra din familj stolt, men andra människor kan uppfatta dig som lite förnäm och börjar sprida skvaller. Försök att inte göra några investeringar under dagen, då ekonomin inte ser särskilt stabil ut. Använd ditt sunda förnuft innan du ger dig in i något nytt, och glöm inte att känna efter om detta är något du verkligen vill.