Skorpionen – lördag d. 8. Juni 2024

Var försiktig så att du inte låter dina känslor ta över idag. Det kan leda till oro bland folk i din omgivning. Brist på framgång kommer att göra dig mycket frustrerad, men det ser bättre ut på den ekonomiska fronten, där kan du nämligen öka dina intäkter. Dagen kan försämras ytterligare på grund av onödiga bråk mellan dig och din familj. Äldre människor kommer att sprida guldkorn, så det är bara för dig att lyssna och lära. Dagens tempo kommer att vara lite för snabbt för dig.