Skytten – torsdag d. 16. Maj 2024

Idag är det viktigt att du sätter dig ner och vilar då det har varit mycket press på dig på sistonde. Du kan slappna av eller fördriva tiden nöjen. Dagen kan bli extra tung av vänner och partners påverkan. Försök att vara dig själv när du umgås med din partner. Det finns risk att ni har skilda åsikter om många olika saker, vilket kan skapa problem om du flyr från situationen. Du kommer att få nya inkomstkällor genom bekanta.