Skytten – torsdag d. 9. November 2023

Det finns risk att du kommer att göra folk förvirrade med ditt beteende idag. Onödiga kontroverser i familjen kan leda till en spänd stämning så försök att undvika konflikter. Det är ingen bra dag för dig att vara romantisk idag, det kommer bara att slå fel. Däremot kan du räkna med en bra dag när det kommer till ekonomin. Du kommer att ha en trevlig stund med din partner idag. Se upp så att dina planer inte ändras utan att du meddelas. Försök att inte vara frustrerad om du inte får resultat så snabbt som du hade tänkt dig.