Stenbocken – söndag d. 17. Mars 2024

Idag är det viktigt att du har ett klart sinne, då du kommer att vara tvungen att fatta många olika beslut.  Försök att anpassa dig till din familjs behov och undvika att såra andra. Du bör tänka efter en extra gång innan du säger någonting idag, särskilt om folk i omgivningen är uppskärrad eller om det är en obekväm atmosfär.