Tvillingarna – lördag d. 16. Mars 2024

Idag kan du uppleva stora spänningar på grund av jobb och ekonomiska problem. Däremot kan du räkna med att en oväntad intäkt kan betala dina räkningar och direkta kostnader. Försök att inte ta åt dig om folk försöker att ha roligt på din bekostnad. Det samma gäller i ditt förhållande, du kommer att vara mycket känslosam och känslig mot din partners kommentarer men se till att inte släppa ut känslorna då de kommer att få dig att göra någonting som du kommer att ångra. Det finns många  meningsskiljaktigheter idag så därför kan dagen vara ganska tuff.