Tvillingarna – måndag d. 10. Juni 2024

Idag är det viktigt att du tänker över beslut innan du fattar dem, annars kan det leda till tråkigheter för dina barn. Döm inte andra för snabbt, men låt heller inte dem lura dig till att spendera pengar på onödiga saker. Tänk på att ingen föds ond, utan man formas av livet och alla behöver sympati och upplysning istället för förakt. Dina kort bestämmer det mesta över dagen, men det finns rum för lite anpassning. Det är inte rätt tidpunkt för dig att starta ett nytt projekt, så undvik det. Försök att uppmuntra din