Vågen – fredag d. 25. Augusti 2023

Du kan endast klara av fysiska utmaningar om du har mental styrka. Försök att se på dina utmaningar ur ett positivt perspektiv så kommer du att se att de blir lättare att utföra. Dagen kan bli mycket trevlig och givande om du bara använder din kreativitet på rätt sätt. Försök att bli kvitt med dina inre demoner genom att förlåta och acceptera saker som hände i ditt förflutna. Det ser bra ut i hemmet och du kan räkna med din familjs hjälp om det skulle vara något. Dagen kommer troligtvis bli mycket lyckosam för dig.