Vågen – fredag d. 8. Mars 2024

Det finns en möjlighet att du övervinner en tids sjukdom idag. Orkar du kan du försöka spela någon sport eller utföra någon fritidssysselsättning så ska du se att du får ännu mer energi. Du kan ha större utgifter att betala än vanligt. Försök att försköna ditt hem lite, det kommer hela familjen uppskatta Magi finns i luften så du har chansen att träffa ditt livs kärlek. Det är en utmärkt dag för dig att ge dig ut och träffa nya människor.