Vågen – lördag d. 16. Mars 2024

Du kan känna dig mycket olycklig på grund av all stress på jobbet. Försök inte imponera för mycket på andra. Det kan vara spännande att åka på romantiska eller festliga utflykter och aktiviteter men tänk bara på att det även kan vara mycket utröttande Äldre släktingar kan ha för stora förväntningar på dig. Om du vill påbörja ett nytt projekt bör du tänka igenom det noga. Du kommer att hållas sysselsatt med shopping idag.