Vågen – söndag d. 9. Juni 2024

Idag är det viktigt att inte låta din nedstämdhet tar över dig, då kommer du nämligen att hållas tillbaka. En närastående kommer att vara mycket oberäknelig idag, så använd denna kunskap till att se till att du inte reagerar för intensivt. Dina idéer och kommunikationsförmåga kommer att göra så att du uppskattas lite extra på jobbet. Tänk på vad du säger till folk, annars kan det uppstå problem mellan dig och främlingar. Unvik att spendera pengar utöver din budget, köp endast mat vid behov.