Vågen – tisdag d. 4. Juni 2024

Använd din humor för att klara dagen, och låt inte ilskan ta över. Ilska är bara någonting tillfälligt som går över igen, så låt inte den förstöra din dag. Det finns en chans att du får ekonomisk avkastning om du väljer att be någon om råd innan du investera. Det är även viktigt att du bryter din partners förtroende eller tar honom eller henne för givet, det leder aldrig till någonting gott. Du behöver inte vänta länge, det du önskar kommer snart att uppfyllas.