Vågen – torsdag d. 28. December 2023

Dagen som väntar dig är inte vidare stimulerande. Du kommer att vara väldigt upptagen på jobbet och därmed ha svårt att hinna med allt som ska göras. Låt inte de hektiska ögonblicken göra dig dyster eller otålig. Se till att förlåta din partner för eventuella missar han eller hon gjort under åren. Försök att släppa din smärta och blicka framåt istället. Har du en anställningsinervju eller annan typ av extern bedömningkan du räkna med att lyckas bra. Dagen är inte helt stabil utan har några ovissa händelser vilket även symboliserar ditt humör. Däremot kommer din ekonomi förbättras vilket du kan uttnyttja genom att göra små investeringar eller besparingar.