Väduren – fredag d. 23. Februari 2024

Idag kommer din tolerans sättas på prov efter ett samtal med en vän, och du kommer att upptäcka hur öppensinnad du egentligen är. Både du och din vän kommer att lära er av händelsen.  Ditt glada humör kommer att imponera många människor i din omgivning. Tänk på att du själv valt din partner, så du får acceptera hans eller hennes brister. Kom ihåg varför du valde just honom/henne av alla 7 miljarder människor på jorden. Du kommer att kunna demonstrera dina professionella färdigheter idag. Det är en utmärkt dag för dig att värdera dig själv och tänka efter så att du känner till dina styrkor och svagheter. Se till att du tänker rationellt innan du tar några stora ekonomiska beslut.