Väduren – lördag d. 8. Juni 2024

Ägna dagen din fullständiga uppmärksamhet. Din familj behöver dig, så försök att umgås med dem och få dem att veta hur viktiga de är i ditt liv. Undvik att investera i alltför spridda fält, koncentrera dig på fastigheter eller förbättringar istället. Du kan förvänta dig en trevlig dag med din partner när ni sammansluts, och har du riktigt tur kan han eller hon kanske bjuda på en överraskning.