Väduren – lördag d. 9. Mars 2024

Ha tålamod och använd ditt sunda förnuft så kommer du snart att se att du är på rätt väg. Var inte för envis idag eftersom andra i din omgivning kan tolka det som avskräckande. Det finns en stor risk att en vänskap kommer att förstöras, så utnyttja denna kunskap när du umgås med vänner och var även uppmärksam på deras känslor. Det kan även lätt bli bråk mellan dig och din partner, ni kommer att ha svårt att komma överens idag. Svälj din stolthet och tänk istället på hur viktig kärleken är. Utöver problem i privatlivet kan det även uppstå konfrontationer på arbetsplatsen. Se till att göra en långsiktig beräkning om du vill investera.