Vattumannen – måndag d. 3. Juni 2024

Idag kommer du att vara vid god hälsa trots högt tempo. Undvik att ge vika för din egen önskan att tjäna lite snabba pengar. Din partner är inte på bra humör, så försök att behandla honom så bra som möjligt och göra det han eller hon vill. Låt inte människor i omgivningen lägga sig i ert förhållande. Det är ingen bra dag för dig och dina överordanden, då de kommer vakta dig som en hök och inte uppskatta dina idéer eller åsikter.