Kräftan – Vecka 24, 2024

Pressa inte dig själv om du inte har det sexliv som du önskar att du hade. Det kan bero att du och din partner inte klickar tillsammans, och det är ingenting som du kan kontrollera på ett enkelt sätt. Även om du känner dig ensam kan du trösta dig själv med att detta inte varar för evigt. Du kommer att ha en viktig dag på måndag om du inte har en partner och ha lättare att navigera i kärlek-