Skorpionen – Vecka 21, 2024

I veckan kommer du att stöta på mycket tvivel och osäkerhet. Se till att tänka över olika filosofiska eller andliga frågor och diskutera dessa med folk i din omgivning. Det kan vara en bra idé att ta med din partner på en meditativ upplevelse där ni kan finna frid och balans. Du kan tråna efter att nå en överenskommelse vid meningsskiljaktigheter och brister, men kommer inte att vilja vara den som ger upp.