Skorpionen – Vecka 25, 2024

Det kan bli mycket problematiskt att hålla tyst under veckan, särskilt om det rör sig om ditt kärleksliv. Om din partner tolkar din tystnad som skam eller förlägenhet kommer det att bli mycket svårare att fixa till senare. Korten visar att osäkerhet och misstro finns på kartan, så gör du kan för att undvika detta.