Vågen – Vecka 08, 2024

Det är en bra vecka att berätta för din partner om någonting som gjorde dig ledsen eller sårad i det förflutna. Detta kommer att göra att ni kommer er närmare varandra intimt vilket i sin tur stärker er kärlek. Eftersom du redan är medveten om detta kommer du troligtvis att må bättre efter att ha fått lätta på ditt hjärta. Din partner kan dessutom ha goda nyheter som rör sig om hans eller hennes ekonomi, vilket muntrar upp ytterligare.