Väduren – Vecka 21, 2024

Använd din energi till att förbättra dig själv med hjälp av olika projekt. Se till att inte göra förhastade investeringar eftersom det garanterat kommer att innebära en förlust såvida du ser det från alla olika perspektiv och vinklar. Det kan vara svårt för dig att tillfredsställa dina föräldrar, men försök att se saken ur deras synvinkel för att få ut det positiva av det. Det kommer att uppstå en del meningskiljaktigheter mellan dig och din partner på grund av ditt nyckfulla beteende vilket kommer få dig att tvivla på hans eller hennes uppriktigthet. Detta kan bidra till problem under veckan. Det är en perfekt vecka för dig att utöva olika religiösa eller sociala aktiviteter.